Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλία Ἡραῒς

Xml ид: AT060
Име (Гр): Αὐρηλία Ἡραῒς
Име (Ен): Aurelia Cherais
Име (Бг): Аврелия Хераида
Въведен: authority