Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αἰμίλιος Βειθυς

Xml ид: AT028
Име (Гр): Αἰμίλιος Βειθυς
Име (Ен): Aemilius Beithus
Име (Бг): Емилий Битис
Въведен: authority