Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ρηβουκενθος

Xml ид: Rebucenthus
Име (Гр): Αὐρήλιος Ρηβουκενθος
Име (Ен): Aurelius Rebucenthus
Име (Бг): Аврелий Ребукент
Въведен: authority