Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου

Xml ид: Claudianus
Име (Гр): Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
Име (Ен): Aurelius Claudianus son of Dionysius
Име (Бг): Аврелий Клавдиан, син на Дионисий
От: 241
До: 244
Период: 241 - 244
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения