Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Αὐρηλία Ἡραῒς

Xml ид: AT060
Име (Гр): Αὐρηλία Ἡραῒς
Име (Ен): Aurelia Cherais
Име (Бг): Аврелия Хераида
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения