Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: AT043
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀριστένετος
Име (Ен): Aurelius Aristenetus
Име (Бг): Аврелий Аристенет
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения