Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ῥωμαίων

Xml id: Roma
Име (Гр): Ῥωμαίων
Въведен: epidoc xml