Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αἰγύπτου

Xml id: Egypt
Име (Гр): Αἰγύπτου
Въведен: epidoc xml