Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σύρος

Xml id: Syria
Име (Гр): Σύρος
Въведен: epidoc xml