Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φιλιππόπολις

Xml id: Phil
Име (Гр): Φιλιππόπολις
Име (Ен): Philippopolis
Име (Бг): Филипопол
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216927
Въведен: authority