Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Συρία

Xml id: Syria
Име (Гр): Συρία
Име (Ен): Syria
Име (Бг): Сирия
Координати: 37.5, 37.5
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981550
Въведен: authority