Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: Vetren
Име (Ен): Vetren
Име (Бг): Ветрен
Координати: 42.27828, 24.04882
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1069
Място на намиране: Ветрен
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ Σεβαστῷ, ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона