Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: GBeshovitsa
Име (Ен): Gorna Beshovitsa
Име (Бг): Горна Бешовица
Координати: 43.21667, 23.81667
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Място на намиране: Горна Бешовица
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза