Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φιλίσκος

Xml id: Filiscus
Име (Гр): Φιλίσκος
Име (Ен): Filiscus
Тип име: Greek
Въведен: authority