Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δημητριανός

Xml id: Demetrianus
Име (Гр): Δημητριανός
Име (Ен): Demetrianus
Име (Бг): Деметриан
Тип име: Greek
Въведен: authority