Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀπολλόδωρος

Xml id: Apollodorus
Име (Гр): Ἀπολλόδωρος
Име (Ен): Apollodorus
Име (Бг): Аполодор
Тип име: Greek
Въведен: authority