Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αἰμίλιος

Xml id: Aemilius
Име (Гр): Αἰμίλιος
Име (Ен): Aemilius
Име (Бг): Емилий
Тип име: Latin
Въведен: authority