Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πέρτιναξ

Xml id: Pertinax
Име (Гр): Πέρτιναξ
Име (Ен): Pertinax
Тип име: Latin
Въведен: authority