Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τατία

Xml id: Tatia
Име (Гр): Τατία
Име (Ен): Tatia
Тип име: Latin
Въведен: authority