Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σεоυήρος

Xml id: Severus
Име (Гр): Σεоυήρος
Име (Ен): Severus
Тип име: Latin
Въведен: authority