Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Βειθυς

Xml id: Beithus
Име (Гр): Βειθυς
Име (Ен): Bithys
Име (Бг): Битис
Тип име: Thracian
Въведен: authority