Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ασων

Xml id: Ason
Име (Гр): Ασων
Име (Ен): Ason
Име (Бг): Асон
Тип име: Other
Въведен: authority