Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τήρης

Xml id: Teres
Име (Гр): Τήρης
Въведен: epidoc xml