Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀκορνίων

Xml id: Akornion
Име (Гр): Ἀκορνίων
Име (Ен): Akornion
Име (Бг): Акорнион
Тип име: Greek
Въведен: authority