Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀρισταίνετος

Xml id: Aristaenetus
Име (Гр): Ἀρισταίνετος
Въведен: epidoc xml