Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πομπήϊος

Xml id: Pompeius
Име (Гр): Πομπήϊος
Въведен: epidoc xml