Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μεγακλῆς

Xml id: Megacles
Име (Гр): Μεγακλῆς
Въведен: epidoc xml