Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αἰμίλιος

Xml id: Aemilius
Име (Гр): Αἰμίλιος
Въведен: epidoc xml