Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Περιγένης

Xml id: Nikostratus
Име (Гр): Περιγένης
Въведен: epidoc xml