Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δημητριανός

Xml id: Demetrianus
Име (Гр): Δημητριανός
Въведен: epidoc xml