Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰουβένης

Xml id: Iuvenis
Име (Гр): Ἰουβένης
Въведен: epidoc xml