Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἁδριάνιος

Xml id: Hadrianius
Име (Гр): Ἁδριάνιος
Въведен: epidoc xml