Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰουλίος

Xml id: Iulius
Име (Гр): Ἰουλίος
Въведен: epidoc xml