Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κόσμος

Xml id: Cosmos
Име (Гр): Κόσμος
Въведен: epidoc xml