Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πόπλιος

Xml id: Publius
Име (Гр): Πόπλιος
Въведен: epidoc xml