Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀλέξανδρος

Xml id: Alexander
Име (Гр): Ἀλέξανδρος
Въведен: epidoc xml