Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σαλλούστιος

Xml id: Sallustius
Име (Гр): Σαλλούστιος
Име (Ен): Sallustius
Име (Бг): Салустий
Тип име: Greek
Въведен: authority