Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Διόδωρος

Xml id: Diodorus
Име (Гр): Διόδωρος
Име (Ен): Diodorus
Име (Бг): Диодор
Тип име: Greek
Въведен: authority