Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Съкращения Xml id, *

xml ид: *
Пълно: *δηνάρια
Въведен: epidoc xml
форми:

Свързани документи

Номер : IGBulg_1007
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза