Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества Xml id, Cendrissenus

Xml ид: Cendrissenus
Име (Гр): Κενδρεισος, Κενδρισος, Κενδρεισηνος
Име (Ен): Cendrisus, Cendrissenus
Име (Бг): Кендрисос, Кендрисийски
Вид: Local
Вж. също: Apollo
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0917
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχίας Ἐκνατίου Πρόκλουν πρεσσβευτοῦ σεβαστῶν ἀντιστρατήγου θεῷ...
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : IGBulg_0918
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀπόλλωνι Κενδρισῳ Βειθυς Κοτυος ἱερεὺς Συρίας θεᾶς δῶρον ἀνέθηκεν.
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза