Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT051

Xml ид: AT051
Име (Гр): Αὐρήλιος Κέλσος
Име (Ен): Aurelius Celsus
Име (Бг): Аврелий Целз
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения