Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT134

Xml ид: AT134
Име (Гр): Φλαούιος Εὐδαίμων,ὁ καὶ Φλαουιανός
Име (Ен): Flavius Eudaimon, also Flavianus
Име (Бг): Флавий Евдемон, също Флавиан
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0902
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῇ τύχῃ. Ὑπὲρ τῆς τῶν αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза