Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, DemeasAgoranomos

Xml ид: DemeasAgoranomos
Име (Гр): Δημέας Ἀσκληπᾶ
Име (Ен): Demeas son of Asclepas
Име (Бг): Демей, син на Асклепас
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : Tlmn4_0002
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Τιβερίῳ Καίσαρι θεῷ θεοῦ υἱῶι Σεβαστῷ καὶ τῇ πόλει Νεικόστρατος Περιγένου καὶ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис