Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, PompeiusMagnus

Xml ид: PompeiusMagnus
Име (Гр): Γναῖος Πομπήϊος
Име (Ен): Gnaeus Pompeius
Име (Бг): Гней Помпей
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза