Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, PomponiusMagianus

Име (Гр): Πομπώνιος Μαγιανός
Име (Ен): Pomponius Magianus
Име (Бг): Помпоний Магиан
От: 242
До: 242
Период: 242
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Място на намиране: Оризаре
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона