Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Asia
Име (Гр): Ἀσία
Име (Ен): Asia
Име (Бг): Азия
Координати: 37.5, 27.5
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981509
Въведен: authority
форми: Ἀσία Ἀσίης

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих