Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Eustathius
Име (Гр): Εὐστάθιος
Име (Ен): Eustathius
Име (Бг): Евстатий
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Εὐστάθιος

Свързани документи

Номер : IGBulg_5170
Място на намиране: Лютиброд
Издател(и): Георги Михаилов
Ἐγὸ (!) Εὐστάθιος ἐπλήροσα (!) τὰ ἔργα.
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис