Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена Xml id, Zoilus

Xml id: Zoilus
Име (Гр): Ζωΐλος
Име (Ен): Zoilus
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Ζώϊλος Ζωΐλου ὁ καὶ Λούκιος

Свързани документи

Номер : Tlmn4_0003
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Ἡ πόλις ἀγοωνοθετοῦντος ! Τιβερίου Κλαυδίου Βακχίου, πολιταρχούντων Μενάνδρου τοῦ Ἁρπάλου, Πύρρου τοῦ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис