Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Αἰμιλίῳ Βειθυϊ

Xml ид: AT028
Име (Гр): Αἰμιλίῳ Βειθυϊ
Въведен: epidoc xml