Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Χρῆστος Τελεσφόρου

Xml ид: AT129
Име (Гр): Χρῆστος Τελεσφόρου
Име (Ен): Chrestus, son of Telesphorus
Име (Бг): Хрест, син на Телесфор
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Място на намиране: Ягодово
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза