Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου

Xml ид: AT027
Име (Гр): Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου
Име (Ен): Marcus Aurelius Eustochius Celer, son of Asclepiades
Име (Бг): Марк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиад
От: 235
До: 250
Период: 235 - 250
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1449
Място на намиране: Болярци
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Σωτῆρι Ἀσκληπιῷ καὶ Ὑγείᾳ καὶ Τελεσφόρῳ θεοῖς ἐπηκόοις Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου...
Вид паметник: блок
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза