Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: Marcianus
Име (Гр): Μαρκιανός
Име (Ен): Marcianus
Име (Бг): Марциан
От: 267
До: 268
Период: 267 - 268
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_5409
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν διασημότατον Μαρκιανόν, προτήκτορα τοῦ ἀνεικήτου δεσπότου ἡμῶν...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза