Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Ἀκορνίων Διονυσίου

Xml ид: Akornion
Име (Гр): Ἀκορνίων Διονυσίου
Име (Ен): Akornion son of Dionysios
Име (Бг): Акорнион, син на Дионисий
От: 60
До: 40
Период: -060 - -040
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза