Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Πειερίων Διονυσίου

Xml ид: PierionDionysiou
Име (Гр): Πειερίων Διονυσίου
Име (Ен): Pierion son of Dionysius
Име (Бг): Пиерион, син на Дионисий
От: 50
До: 125
Период: 050 - 125
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : Tlmn4_0003
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Ἡ πόλις ἀγοωνοθετοῦντος ! Τιβερίου Κλαυδίου Βακχίου, πολιταρχούντων Μενάνδρου τοῦ Ἁρπάλου, Πύρρου τοῦ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис